1.
مرندی سع, عزیزی ف. جایگاه، تعریف و دشواری‌های پایه‌ریزی مفهوم سلامت معنوی در جامعه ایرانی ـ اسلامی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 13 می 2012 [ارجاع شده 1 دسامبر 2023];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3787