1.
مرندیسع, عزیزیف. جایگاه، تعریف و دشواری‌های پایه‌ریزی مفهوم سلامت معنوی در جامعه ایرانی ـ اسلامی. MEJ [اینترنت]. 13 می 2012 [ارجاع شده 28 ژوئن 2022];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3787