1.
علي يوسفيح, شيرانيم. بهداشت فردي و محيط در فرهنگ اسلامي ايراني. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki [اینترنت]. 13 ژانویه 2009 [ارجاع شده 16 ژانویه 2022];3(9):47-2. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3725