1.
مقدمع, رنجی جفرودین. تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت با میانجی‌گری انگیزه ذاتی در پرستاران . MEJ [اینترنت]. 15 ژانویه 2022 [ارجاع شده 2 جولای 2022];15(46):1-15. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/36441