1.
روشن‌زادهم, نفرم, تاج‌آبادیع, محمدیس. پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī [اینترنت]. 15 نوامبر 2021 [ارجاع شده 2 جولای 2022];15(46):1-12. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35934