1.
دانیالیس, مظلوم‌رهنیع. ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه اخلاق در کووید 19: اخلاق در کووید. MEJ [اینترنت]. 22 ژانویه 2022 [ارجاع شده 2 جولای 2022];15(46):1-19. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35670