1.
هوشمندم, لعلیم. روش‌های تدریس اخلاق حرفه‌ای در ایران: یک مطالعه مروری. MEJ [اینترنت]. 26 اکتبر 2021 [ارجاع شده 2 جولای 2022];15(46):1-13. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35337