1.
زاهدی‌پورف, حسینیس, جلیلیا. مهندسی ژنتیک در محصولات غذایی و دارویی: فواید، نگرانی‌ها و ملاحظات اخلاقی. MEJ [اینترنت]. 27 نوامبر 2021 [ارجاع شده 29 ژوئن 2022];15(46):1-15. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35268