1.
عربی ص. انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 13 جولای 2021 [ارجاع شده 12 جولای 2024];15(46):1-5. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35138