1.
محمدموساییف, سناییح, محمدزادهر, عباسیح, صیادی مقدمد, محسن‌پورم. دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مورد ابعاد اخلاق تدریس اساتید. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki [اینترنت]. 7 جولای 2021 [ارجاع شده 16 ژانویه 2022];15(46):1-10. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35029