1.
بالدی ز, رجبی فرجاد ح, نصیری‌پور ا. تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 6 دسامبر 2021 [ارجاع شده 6 دسامبر 2023];15(46):1-19. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/34676