1.
بالدیز, رجبی فرجادح, نصیری‌پورا. تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز. MEJ [اینترنت]. 6 دسامبر 2021 [ارجاع شده 2 جولای 2022];15(46):1-19. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/34676