1.
سوریح, کدیورپ, کرامتیه, حسن‌آبادیح. تبیین رفتار شاهدان قلدری در مدارس بر اساس عدم درگیری اخلاقی و حساسیت اخلاقی با نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی. MEJ [اینترنت]. 22 ژوئن 2021 [ارجاع شده 2 جولای 2022];15(46):1-17. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/34075