1.
باشکوهم, بیگی فیروزیا. تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر فرهنگ سازمانی بیمارستان. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 6 جولای 2021 [ارجاع شده 6 ژوئن 2023];15(46):1-13. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/33890