1.
شادفردز, بادیه‌پیمای جهرمیز, تقی‌زادگان‌زادهم, پورنوروزن, معارفیف. پیش‌بینی شادکامی دانشجویان براساس جو اخلاقی، استرس ادراک‌شده و عزت نفس. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki [اینترنت]. 4 آگوست 2021 [ارجاع شده 19 ژانویه 2022];15(46):1-13. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/29528