1.
مهدیون س, پوشگان ز, ایمانی‌پور م, رزاقی ز. ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 17 جولای 2017 [ارجاع شده 2 مارس 2024];11(40):7-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/17898