1.
مهدیونس, پوشگانز, ایمانی‌پورم, رزاقیز. ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī [اینترنت]. 17 جولای 2017 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];11(40):7-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/17898