1.
محمد علیزاده ا, داوری ف, منصوری م, محمدنیا م. تحلیل خطاهای پزشكی: یک مطالعه موردی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 23 ژانویه 2017 [ارجاع شده 20 جولای 2024];10(38):59-68. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/15879