1.
همتی مقدما, زمانیم. اخلاق در تحقیقات سلول های بنیادی جنینی و اینهمانی شخصی. MEJ [اینترنت]. 28 ژوئن 2016 [ارجاع شده 29 ژوئن 2022];2(4):171-87. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12166