1.
کاظميع, ملكوتيج, عباسیم. دفاعيه ژنتيكي و چالش هاي اخلاقي آن. MEJ [اینترنت]. 28 ژوئن 2016 [ارجاع شده 28 ژوئن 2022];2(4):135-46. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12163