1.
جولاییس, متولی زاده اردکانیع. ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 28 ژوئن 2016 [ارجاع شده 28 می 2023];2(4):121-33. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12162