1.
جولاییس, متولی زاده اردکانیع. ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن. MEJ [اینترنت]. 28 ژوئن 2016 [ارجاع شده 27 ژوئن 2022];2(4):121-33. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12162