1.
تابعيسضا, پارساییح. رابطه پزشك و بيمار. MEJ [اینترنت]. 28 ژوئن 2016 [ارجاع شده 2 جولای 2022];2(4):107-20. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12161