1.
ولایتیعا. مقدمه ای بر تاریخ پزشکی اسلام و ایران. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki [اینترنت]. 28 ژوئن 2016 [ارجاع شده 16 ژانویه 2022];2(4):45-0. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12158