1.
گل‌محمدیانم, بهروزین, یاسمی‌نژادپ. هوش اخلاقی، ماهیت و ضرورت آن. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki [اینترنت]. 20 اکتبر 2015 [ارجاع شده 16 ژانویه 2022];9(33):121-42. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/10323