ایمانی‌فر نسرین, وقارسیدین سیدابوالفضل, روشن‌زاده مصطفی, و افشار لیلا. “بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 9, no. 32 (آگوست 30, 2017): 141–166. دسترسی می 20, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/9856.