ایمانی‌فر نسرین, وقارسیدین سید ابوالفضل, افشار لیلا, و شریف‌زاده غلامرضا. “مقایسه تأثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 9, no. 31 (می 26, 2015): 95–125. دسترسی می 30, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/8988.