توسلی افسانه, کلاری فریده, و ظفری دیزجی اشرف. “عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین درزنان باردار”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 8, no. 29 (اکتبر 7, 2014): 145–170. دسترسی جولای 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/7232.