غفاری رضا, یعقوبی علیرضا, عباسي محمود, سالک رنجبرزاده فریبا, حسن‌زاده سلماسی سوسن, و گل‌عنبر پریسا. “پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7, no. 24 (جولای 7, 2013): 177–191. دسترسی جولای 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4751.