صادقی احمد, و خمرنیا محمد. “اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سلامت زمینه‌ساز رعایت حقوق بیمار”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7, no. 24 (جولای 7, 2013): 163–175. دسترسی دسامبر 1, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4750.