طباطبایی فهیمه سادات, و جاوید محمدجواد. “آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7, no. 24 (جولای 7, 2013): 139–162. دسترسی دسامبر 1, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4749.