میرزازاده افسانه. “سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7, no. 24 (جولای 7, 2013): 113–137. دسترسی دسامبر 6, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4748.