طاهری فاطمه. “جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7, no. 24 (جولای 7, 2013): 79–112. دسترسی می 29, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4747.