مرادی محمد, خاتونی مرضیه, ضیغمی رضا, جهانی هاشمی حسن, و شیخی محمدرضا. “بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7, no. 24 (جولای 7, 2013): 55–78. دسترسی دسامبر 6, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4746.