عباس‌زاده عباس, برهانی فریبا, فروغ عامری گلناز, و نجمی دولت‌آبادی ساره. “ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7, no. 24 (جولای 7, 2013): 33–53. دسترسی دسامبر 1, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4745.