مهستی جویباریلیلا, غناسامیه, صرافی خیرآبادسمیه, و ثناگواکرم. “تجربیات پرستاران از رساندن خبر بد به بیماران و همراهان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7, no. 24 (جولای 7, 2013): 11-31. دسترسی ژانویه 16, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4744.