اکبری لاکه مریم, شمسی‌گوشکی احسان, و عباسی محمود. “سلامت معنوی در برنامه آموزش علوم پزشکی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4, no. 14 (می 29, 2023): 113–130. دسترسی دسامبر 1, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/42333.