نیرومند توماج سمیرا, اسمعیل نژاد گنجی سیدمختار, شیرافکن هدی, و منوچهری علی اصغر. “بررسی سطح آگاهی بیماران بخش‌های داخلی و ارتوپدی از رضایت آگاهانه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 16, no. 47 (آگوست 16, 2023): 1–10. دسترسی جولای 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/41630.