عباسیان لادن, عباسی محمود, شمسی گوشکی احسان, و معماریانی زهرا. “بررسی جایگاه علمی سلامت معنوی و نقش آن در پیشگیری از بیماری‌ها: یک مطالعه مقدماتی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4, no. 14 (می 12, 2012). دسترسی ژوئن 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3795.