یزدانی علی اصغر, عباسی محمود, و ابراهیمی محمدنبی. “مبانی عرفانی سلامت معنوی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4, no. 14 (می 27, 2012). دسترسی مارس 2, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3794.