اصفهانی محمد مهدی. “سلامت معنوی و دیدگاه‌ها”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4, no. 14 (نوامبر 27, 2012). دسترسی جولای 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3792.