مرندی سید علیرضا, و عزیزی فریدون. “جایگاه، تعریف و دشواری‌های پایه‌ریزی مفهوم سلامت معنوی در جامعه ایرانی ـ اسلامی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4, no. 14 (می 13, 2012). دسترسی دسامبر 6, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3787.