صادقیرویا, و صادقیتابنده. “تبیین عوامل زمینه‌ساز تبعیض در مراقبت بیماران از دیدگاه دانشجویان و مدرسین پرستاری”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (ژانویه 15, 2022): 1-13. دسترسی ژوئن 29, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/36736.