مقدمعلی, و رنجی جفرودینیما. “تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت با میانجی‌گری انگیزه ذاتی در پرستاران ”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (ژانویه 15, 2022): 1-15. دسترسی جولای 2, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/36441.