بحرينيانسيد عبدالمجيد, دلشادحسین, شاكرينزهت, و عزیزیفریدون. “بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 20 (اکتبر 31, 2012): 127-153. دسترسی آگوست 15, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3636.