مرزبندرحمت اله, و زكويعلي اصغر. “شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 20 (اکتبر 31, 2012): 69-99. دسترسی آگوست 15, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3634.