ابوالقاسمیمحمد جواد. “مفهوم‌شناسي سلامت معنوي و گستره آن در نگرش دینی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 20 (اکتبر 31, 2012): 45-68. دسترسی آگوست 15, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3633.