عباسیمحمود, عزیزیفریدون, شمسی گوشکیاحسان, ناصری رادمحسن, و اکبری لاکهمریم. “تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 20 (اکتبر 31, 2012): 11-44. دسترسی آگوست 7, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3629.