دانیالیسمیرا, و مظلوم‌رهنیعلیرضا. “ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه اخلاق در کووید 19: اخلاق در کووید”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (ژانویه 22, 2022): 1-19. دسترسی ژوئن 29, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35670.