محمودیمدینه, مهاجرانبهناز, و رزاقیمحمد. “تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (فوریه 19, 2022): 1-16. دسترسی آگوست 15, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35618.