رحمتیصمد, و سیفیرضوان. “ارتباط درک پرستاران از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد آنان در آزمون‌های ده‌گانه اعتباربخشی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد در سال 1399”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (آگوست 29, 2021): 1-13. دسترسی آگوست 8, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35569.